top of page

שבעת העקרונות האימון

 

.הרפיית הגוף עם כל נשיפה המתח משתחרר, הגוף מתמסר באיטיות אל האדמה

 .השקטת הנפש העיניים מופנות פנימה ברכות, מתבוננות בגוף, בנשימה

 

 .הכוונה עם כל שאיפה מתעצמת הכוונה, עם כל נשיפה מתחדד הכיוון שלו

 

.השתרשות ככל שהשורשים מעמיקים לאדמה, העץ מתרחב, ענפיו צומחים מעלה לשמיים

 

 .חיבור כאשר 2 איברים נעים בכיוונים מנוגדים, ביניהם החיבור

 

.נשימה  עם השאיפה ישנה התעצמות, עם הנשיפה ישנה התמסרות

 

 התארכות והתרחבות בזמן של התארכות והתרחבות, נוצרים מרחבים בין החוליות, והגוף נע בחלל

.בקלילות ובחופשיות

bottom of page